Tutkimus selvitti: Täydellisyyteen pyrkivä vaimo stressaantunein

Terveys · Annukka Heikkilä

Naisen ollessa stressaantunut, ahdistunut tai suuttunut on luonnollista, että oma puoliso yrittää tarjota apuaan ja rauhoitella kumppaniaan. Tutkijat ovat nyt selvittäneet, että rauhoitteluakin enemmän naisen stressitasoon vaikuttaa se miten hän itse saamaansa tukeen suhtautuu.

Binghamton-yliopistossa tutkittiin naisen stressihormonin syntymistä ja sitä miten oman aviomiehen rauhoittelu naiseen vaikuttaa. Naisen stressihormonin ollessa korkealla aviomiesten tuki ja rauhoittelu alensi stressitasoja, mikä ei sinänsä ole vielä yllättävää. Tutkijat yllättyivät kuitenkin siitä, että naisen oma reaktio saamaansa tukeen vaikutti siihen enemmän.

Science Daily -lehden mukaan vaimot, jotka reagoivat positiivisesti saamaansa tukeen joutuivat esittämään jossain määrin miehilleen, että heidän tukensa auttoi, mikä lopulta lisäsi naisen stressiä entisestään. Vaimot, jotka keskustelivat miehensä kanssa ja näyttivät ulospäin totuudenmukaisesti sen, että paha olo ei ole helpottanut tuesta huolimatta, saivat stressitasonsa alenemaan.

Tutkijat huomasivat, että keskusteleminen ja miehen läsnäolo saivat naisen stressitason laskemaan. Jos nainen kuitenkin esitti miehelle olon heti helpottuneen hänen ansiostaan, stressihormoni lisääntyi ja kohosi yhä korkeammalle. Vaimojen esittämisen taustalla oli luultavimmin se, että he halusivat olla hyviä puolisoja miehilleen ja näyttää, että heidän tukensa on tärkeää ja auttoi naisia.