Tutkimus: Aikuisiän masennus saattaa johtua lapsuusajan ylipainosta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Viidesosa suomalaisista kärsii jossain elämänsä vaiheessa masennuksesta. Riskitekijöitä on useita, mutta nyt on tutkittu ylipainon vaikutusta mielenterveyteen. Tulosten mukaan lapsuusajan ylipaino nelinkertaistaa masennukseen sairastumisen riskin.

European Congress on Obesity -tapahtumassa esiteltiin tutkimus, jossa vertailtiin kahdeksan-, 13- ja 50-vuotiaiden ihmisten pituutta, painoa ja mielenterveyden hyvinvointia. Tulosten mukaan lapsuudessa ja teini-ikäisenä ylipainosta kärsineet lapset ja nuoret ovat todennäköisimmin lihavia myös myöhemmässä elämänvaiheessa. Lisäksi heillä on muita suurempi riski sairastua masennukseen.

Masennuksen riski ei kuitenkaan kasvanut henkilöillä, jotka olivat olleet lapsuudessaan normaalipainoisia, mutta lihoneet vasta myöhemmin. Suomessa on kampanjoitu lasten paremman ruokavalion ja liikkumisen puolesta jo vuosikausia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo silti nuorten ylipainoisuuden kolminkertaistuneen neljän viime vuosikymmenen aikana. Lisäksi lasten ja nuorten lihavuuden vaikeusaste on kasvanut.

Painoindeksi ei välttämättä ole oikea mittari lihavuuden mittaamiseen, mutta sen avulla voi saada osviittaa lapsen ihannepainosta. Pääasia on, että lapsi liikkuu ja syö terveellisesti. Ylipainoisuuden on osoitettu liittyvän sekä lapsen asuinalueeseen että vanhempien sosioekonomiseen asemaan.