Valta vahingoittaa aivoja – johtajat menettävät empatiakykynsä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kalifornian yliopistossa psykologian professorina työskentelevä Dacher Keltner on toteuttanut laajamittaisen tutkimuksien vallan vaikutuksista ihmisten aivoihin. Kahden vuosikymmenen ajan kestäneet laboratorio- ja kenttätutkimukset puhuvat sen puolesta, että vallan kahvassa kiinni olevat ihmiset kärsivät puutteellisesta aivotoimminasta.

Ihmisen aivot muuttuvat vallan myötä. Tutkimusten mukaan valta vaikuttaa aivoihin traumaattisen aivovamman tavoin, jolloin ihminen muuttuu käytökseltään impulsiivisemmaksi ja riskialttiimmaksi. Lisäksi vallasta nauttiva ihminen osaa huomattavasti vähemmän asettua toisten ihmisten asemaan tai katsoa asioita heidän näkökulmastaan.

McMasterin yliopiston neurotieteen professori Sukhvinder Obhi on samaa mieltä Keltnerin kanssa. Hänen tutkimustensa mukaan valta asettaa ihmisten empatiakyvyn koetukselle. Obhin on vakuuttunut, että ihminen saattaa menettää valtaan päästessään taidon peilata muita ihmisiä – vaikka osaisivat osoittaa empatiaa vielä valtaan pyrkiessään.

Empatiakyky ei kuitenkaan katoa vallassa ollessa, vaan sen käyttämisen taito ikään kuin sammuu, The Atlantic muistuttaa. Johtavassa ja päättävässä asemassa olevien ihmisten olisi ensisijaisen tärkeää osata hyödyntää osaamistaan ihmisten hyväksi. Vallan vaikutus saattaa kuitenkin tutkimusten mukaan aiheuttaa juuri päinvastaisen reaktion. Vallan vaikutuksia aivoihin voi estää sillä, että lopettaa tuntemasta olonsa muita suuremmaksi ja mahtavammaksi. Päättävässä asemassa olevien kannattaa pitää jalat maassa ja mieli nöyränä.