Oletko muita älykkäämpi? Nämä ominaisuudet paljastavat

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Älykkyys on muutakin kuin kirjaviisautta ja asioiden tietämistä. Se on monimutkainen tulema tunteita, kokemusperäisyyttä ja laajempaa ajattelukykyä. Älykkyysosamäärä ei pelkästään kerro henkilön kyvystä hyödyntää aivojensa kapasiteettia kokonaisvaltaisesti.

Business Insider on listannut ominaisuuksia, jotka voivat kertoa ihmisen suuremmasta älykkyydestä. Muutamassa tutkimuksessa on osoitettu, että korkeammalla älykkyysosamäärällä varustetut ihmiset eivät häiriinny yhtä helposti esimerkiksi taustamelusta työhön keskittyessään. He pystyvät kiinnittämään huomionsa yhteen asiaan muita tehokkaammin.

Yökukkujien on kerrottu olevan keskimäärin älykkäämpiä kuin aamuvirkkujen. Myös tiedon määrän hahmottaminen kielii älykkyydestä, jos ihminen tiedostaa oman tietämyksensä rajallisuuden. Tällaiset henkilöt haluavat jatkuvasti oppia lisää, vaikka olisivatkin tietyn aihealueen asiantuntijoita. Uteliaat ja asioista kiinnostuneet ihmiset voidaan mieltää muita älykkäämmiksi.

Avoimella mielellä varustetut henkilöt osaavat suhtautua kaikkeen pikkusieluisia ja kapeakatseisia ihmisiä paremmin. Älykkäiden ihmisten on myös kerrottu viihtyvän omassa seurassaan. Heillä on myös kyky kontrolloida itseään ja asettaa tavoitteita elämässä. Usein hyvä huumorintaju kertoo myös älykkyydestä, ja monilla koomikoilla on mitattu korkeita lukemia älykkyysosamäärää mittaavissa testeissä.

Yksi älykkyyden merkeistä on empatiakyky ja se, että osaa asettua muiden ihmisten asemaan. Tietysti myös looginen ajattelukyky ja se, että osaa ratkaista ongelmia kertoo henkilön kognitiivisista taidoista. Älykkäillä ihmisillä on myös taipumus pohtia asioita monesta eri näkökulmasta ennen esimerkiksi uuden ja suuren muutoksen tekemistä.