Milleniaalit listasivat maailman suurimmat ongelmat – järjen ääni löytyy nuorilta

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Tämän päivän nuoret aikuiset on kasvatettu menestymään. He saattavat kokea, että ovat vastuussa koko maapallon tulevaisuudesta ja ongelmien ratkaisemisesta. Samaan aikaan, kun vanhemmat ikäpolvet ovat raivanneet tietä hyvinvoinnille ja mahdollisuuksille, on milleniaalien tehtävänä täyttää odotukset ja tehdä planeestastamme parempi paikka.

Nykyään tietoa on saatavilla paremmin ja nopeammin kuin koskaan aiemmin. 1980-luvulla ja sitä myöhemmin syntyneet elävät maailmassa, jossa ymmärretään, että jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan omien valintojensa kautta. Yli puolet maapallon väestöstä on alle 30-vuotiaita, joten heidän mielipidettään tulisi kuunnella.

Global Sharpes Survey kysyi 18–35-vuotiailta milleniaaleilta mielipiteitä maailman suurimmista ongelmista. Kyselyyn vastasi 25.000 ihmistä 186 eri maasta. Kuudenneksi suurimpana ongelmana pidetään eri maiden hallitusten kantamaa vastuuta, toiminnan vähäistä läpinäkyvyyttä sekä korruptiota. Viidenneksi eniten ollaan huolestuneita uskontoon liittyvistä konflikteista, jotka aiheuttavat vakavia ongelmia kansainvälisesti.

Köyhyys listattiin maailman neljänneksi suurimmaksi ongelmaksi, ja kolmantena vastaavasti oli ihmisten taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tuloerot ja tienaamiseen liittyvä syrjintä. Toiseksi eniten uhkakuvia luovat sodat. Silti lähes puolet vastaajista, 48,8 prosenttia sanoi, että ilmastonmuutos ja luonnon tuhoutuminen on maailman suurin uhka. Milleniaalit ymmärtävät tämän, mutta kuinka viesti saataisiin myös massatuontannon aikakaudella menestyneille vanhemman sukupolven edustajille, jotka päättävät milleniaalien asioista?