Tutkimus vahvisti: Asenne ratkaisee menestyksen – ei älykkyysosamäärä!

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Osa ihmisistä syyttää aina muita omassa elämässään epäonnistumisesta. Jokaisella on kuitenkin samanlainen mahdollisuus menestyä, on vain eri asia millä asenteella aikansa hyödyntää tavotteiden saavuttamiseksi. Nyt on todistettu tieteellisesti, että asenne on tärkeämpi tekijä menestymisessä kuin älykkyysosamäärä.

Psykologi Carol Dweck on tutkinut koko elämänsä ajan asenteen ja suorituksen merkitystä elämässä. Hänen viimeisin LinkedInissä raportoitu tutkimuksensa osoittaa, että asenne ratkaisee kaikista eniten. Ihmiset jakautuvat kahteen eri asennetyyppiin, joista toinen puoli uskoo kohtalon sanelevan menestymisen. Nämä ihmiset syyttävät aina epäonnistumisestaan muita tai yleistä tilannetta ja sysäävät vastuun esimerkiksi yhteiskunnalle. He uskovat, että heillä ei ole mahdollisuuksia muuttaa elämänsä suuntaa itse.

Vastakohtana ovat ihmiset, jotka ajattelevat saavuttavansa mitä tahansa oman sinnikkyytensä ja ponnisteluidensa avulla. He menestyvät yleensä elämässä toista asenneryhmää paremmin, koska eivät usko muiden olevan vastuussa heidän menestymisestään. Nämä henkilöt ovat oman onnensa seppiä, vaikka lähtökohdat olisivat kuinka heikot tahansa.

Älykkyys voi kohottaa itsetuntoa, jolloin on helpompi myös menestyä. Päättäväiset ihmiset ovat kuitenkin parempia käsittelemään takaiskuja ja haasteita, kuin pelkästään älykkäät ihmiset. He eivät lannistu epäonnistumisista, vaan ottavat ne opetuksena ja uutena potkuna persauksille ilman, että syyttäisivät muita omasta kohtalostaan.

Business Insider on listannut tekijöitä, joiden avulla voi parantaa omaa asennettaan paremmaksi. Mikäli elämä ei ole itselleen ihanteellisella mallilla, ei sen takia kannata vaipua epätoivoon. Jos jokin asia on huonosti, kannattaa se korjata. Harva on seppä syntyessään ja vastoinkäymiset kasvattavat. Kannattaa suhtautua intohimoisesti siihen mitä elämältään haluaa. Tavotteiden saavuttamisen eteen on nähtävä vaivaa, eikä pelkästään toivoa parasta. Teot ovat aina sanoja vahempia.

Jokainen onnistuminen antaa lisää varmuutta saavuttaa seuraava etappi – kunhan omaa oikean asenteen. On helppo jäädä laakereilleen valittamaan, mutta silloin ei varmasti saavuta tavotteitaan elämässään. Kannattaa olla joustava ja valmis muuttamaan suunnitelmia tilanteen eläessä. Mukautuminen on jalo taito. Olipa kyse töistä, parisuhteesta, terveydestä tai taloudesta, tulee saavutusta tavoitella realistisella otteella askel kerrallaan. Selkeä tavoite on helpompi saavuttaa, jos asenne on kunnossa alusta saakka.