Ekstaasi-huumeesta merkittävä apu traumaperäisen stressihäiriön hoidossa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Bilehuumeena tunnettu ekstaasi, eli MDMA, auttaa tehokkaasti traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsiviä. Tuoreen tutkimuksen mukaan traumaattisen tapahtuman kokeneet veteraanit, palomiehet ja poliisit saivat ekstaasista merkittävää apua mielenterveysongelmiin säännölliseen psykoterapiaan yhdistettynä. Jo kaksi annosta auttoi käsittelemään traumaattisia tapahtumia tehokkaammin ja vähentämään niistä johtuvia oireita.

The Lancet Psychiatry -julkaisussa esitelty tutkimus osoittaa, että psykedeeliseksi huumeeksi luokiteltu MDMA poistaa tehokkaasti traumaperäisen stressihäiriön oireita psykoterapiaan yhdistettynä. Tutkimukseen osallistui 26 veteraania ja pelastusviranomaista. He kärsivät muun muassa ahdistuneisuudesta, painajaisunista, pakonomaisista mielikuvista tai yleisestä toimintakyvyn heikkenemisestä traumaattisen tapahtuman seurauksena.

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, ja heille annettiin ekstaasia 30 milligramman, 75 milligramman ja 125 milligramman annoksina. Osallistujat eivät tienneet annoskokojaan. Tulosten mukaan 68 prosenttia isomman annoksen ekstaasia saaneista veteraaneista parantui kokonaan stressihäiriöstä, sillä MDMA:n avulla potilaiden oli helpompi käsitellä traumaattisia tapahtumia terapeutin kanssa.

Kun 30 milligrammaa ekstaasia saaneiden annoskokoa lisättiin, raportoivat myös he oireiden merkittävästä vähenemisestä. Ekstaasia annettiin kaksi kertaa yhden kuukauden aikana, ja osallistujien mielenterveyttä seurattiin lähiterapiassa vuoden ajan myös ekstaasin antamisen jälkeen. Ekstaasi helpotti oireyhtymästä kärsivien terapiaistuntoja ja siten traumaattisten tapahtumien käsittelemistä sekä oireiden vähenemistä.