Maalla asuvat jopa 8 kertaa onnellisempia kuin kaupunkilaiset

Terveys Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Ihmisten onnellisuuteen vaikuttaa moni asia. Taloudellinen tasapaino, ystävät ja perhe ovat osa ihmisten onnea, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan myös asuinympäristö vaikuttaa suuresti siihen miten onnellisia niiden asukkaat ovat.

Daily Mail -sivusto kertoo Kanadassa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan maalla ja pienissä kylissä asuvat ihmiset ovat jopa kahdeksan kertaa onnellisempia kuin kaupungeissa asuvat ihmiset. Tutkimus tehtiin kyselyllä, johon 400.000 ihmistä vastasivat arvioiden omaa onnellisuuttaan.

Kaupungeissa oli korkeammat palkat, ihmiset olivat korkeammin koulutettuja ja työllisyystilannekin oli parempi. Näistä asioista huolimatta ihmiset olivat 800 prosenttia onnettomampia kuin pienissä kylissä ja maalla asuvat ihmiset.

Kyselyn tuloksiin on monia syitä, mutta tutkijoiden mukaan yksi niistä on se, että kaupungeissa ei ole samanlaista yhteisöllisyyttä kuin maalla. Kaupunkilaiset pitivät myös vähemmän yhteyttä perheeseensä ja ystäviinsä. Eristyneisyys ja yksinäisyys aiheuttavat muutoksia aivoissa ja laukaisevat jopa pelkotiloja sekä aggressioita ihmisissä.

Kaupungeissa asuvat ihmiset käyttivät myös suuren osan palkastaan asumiseen, mikä lisäsi heidän jokapäiväistä stressiään. He tunsivat olonsa myös turvattomammaksi eivätkä luottaneet muihin ihmisiin samalla tavalla kuin maalla asuvat.