Kansalaisaloite: Taloustiedosta uusi oppiaine kouluun

Viihdeuutiset · Stara.fi

Kansalaisaloite esittää taloustietoa uudeksi oppiaineeksi kouluihin. Siinä esitetään, että yläkoululaiset opiskelisivat jatkossa taloustietoa erillisenä oppiaineena, joka kokoaisi talouteen liittyvät näkökulmat ja henkilökohtaiset taloustaidot yhdeksi kokonaisuudeksi. Aloitteen laatijoiden Elias Rautakorven ja Jocka Träskbäckin tavoitteena on, että taloustietoon liittyvät asiat käsiteltäisiin opetuksessa perusteellisesti ja loogisessa järjestyksessä.

– Jo tällä hetkellä taloustietoa opetetaan osana yhteiskuntaoppia, mutta taloustiedon pitäisi olla oma oppiaineensa, jotta talouteen päästäisiin pureutumaan syvemmin, Elias Rautakorpi kommentoi kansalaisaloitetta.

– Opettajien pedagoginen harkintavalta mahdollistaa taloustaitojen ohittamisen pikakelauksella, jolloin oppilas voi jäädä ilman tärkeää osaamista. Koulukohtaiset erot talouden opetuksessa ovat liian suuria, Jocka Träskbäck kommentoi.

Opettajien talousosaaminen 2019 -kyselyssä 76 prosenttia opettajista halusi taloustaidoista pakollista kaikille kouluasteille. 94 prosenttia opettajista piti taloustaitojen opetusta tärkeänä, mutta vain kolmannes piti koulun antamia valmiuksia riittävinä. Oppilaista 90 prosenttia halusi koulun opettavan taloustaitoja, mutta vain 20 prosenttia piti koulun antamia valmiuksia riittävinä.

Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa yli 500 000 ihmistä, ja 380 000 suomalaisella on merkintä maksuhäiriöstä. Kaikki eivät saa arjessa selviytymisessä tarvittavaa talouskasvatusta kotona, joten päävastuu elämänhallinnan taidoista siirtyy kouluille. Hyvät talouden perustaidot lisäävät mahdollisuuksia selvitä elämässä paremmin taloudellisesti ja auttavat ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa. Aloite on kerännyt parissa viikossa jo yli 3 000 allekirjoitusta.