Tutkimus: 74 % suomalaisista vastustaa turkistarhausta

Viihdeuutiset · Stara.fi

Taloustutkimuksen toteuttaman kahden mielipidekyselyn sarjan mukaan jo 74 prosenttia suomalaisista vastustaa nykyisen kaltaista turkistarhausta. Mielipidekyselyt paljastivat myös, että 60 prosenttia suomalaisista pitää eläinten tappamista turkkien vuoksi vääränä.

Vuonna 2018 suomalaisista 69 prosenttia joko halusi kieltää turkistarhauksen täysin tai vastusti nykyisen kaltaista turkistarhausta. Vuoden 2019 kyselyssä luku kasvoi 5 prosenttiyksikköä 74 prosenttiin. Tarhauksen kieltäisi siirtymäajalla täysin 36 prosenttia ihmisistä, eli 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Nykymuotoista tarhausta tukee enää 15 prosenttia suomalaisista.

Taloustutkimus esitti kysymyksen: ”Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettänne turkistarhauksesta?” Vastausvaihtoehtojen skaala ulottui tarhauksen jatkumisesta entisellään aina tarhauskieltoon siirtymäajoilla.

– Tämä on järisyttävä tulos, johon poliitikkojen on syytä perehtyä. Merkittävä enemmistö suomalaisista ei hyväksy turkistarhausta nykyisessä muodossaan. Esimerkiksi 38 prosenttia vastaajista sallisi tarhauksen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

– Vastaavien hyvinvointivaatimusten kirjaaminen lakiin on muualla lopettanut turkistarhauksen, koska se ei enää ole kannattavaa. Näin on käynyt esimerkiksi Saksassa minkkien ja Ruotsissa kettujen tarhauksen kohdalla. Meidän pitää liittyä eurooppalaiseen kehitykseen mukaan ja ajaa turkistuotanto alas. Suomalaiset eivät halua maamme jäävän viimeiseksi Euroopan maaksi, jossa eläimiä tarhataan ja tapetaan vain niiden turkkien vuoksi.

Erillinen kysely tappamisen oikeutuksesta

Taloustutkimus toteutti Animalian ja Oikeutta eläimille -järjestön pyynnöstä osana kaksiosaista kyselysarjaa toisen kyselyn eri otokselle ihmisiä. Kyselyssä tarhausta ei esitelty ensisijaisesti esimerkiksi liiketoimintana tai muun positiivisen mielikuvan kautta. Sen sijaan kyselyssä esitettiin väite, jolla mitattiin ihmisten mielipidettä turkistarhauksen eettiseen oikeutukseen.

Väite kuului: ”On hyväksyttävää tappaa tarhattuja eläimiä niiden turkin vuoksi.” Vastaus eettiseen peruskysymykseen eläinten tappamisesta oli selkeä: 60 prosenttia suomalaisista vastasi olevansa osittain tai täysin eri mieltä, eli piti eläinten tappamista niiden turkin vuoksi vääränä. Vastanneista vain 35 prosenttia hyväksyi väitteen täysin tai osittain.

– Kun ihmisiltä kysytään, onko eläinten tappaminen niiden turkkien vuoksi oikein, suurin osa vastaa ei. Suomessa ja kansainvälisesti esillä olleet kuvat suomalaisilta turkistarhoilta asettavat Suomen kyseenalaiseen valoon. Ihmiset meillä ja muualla tietävät, ettei eläimen elämä turkistarhalla ole hyvää, ja se näkyy myös näissä vastauksissa, kertoo Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa.

Kansainvälisen Fur Free Alliancen jäsenjärjestöt ovat teettäneet kyselyitä samanlaisella kysymyksenasettelulla. Esimerkiksi Virossa 69 %, Ruotsissa 78 %, Norjassa 68 % ja Tanskassa 55 % pitää eläinten tappamista niiden turkkien vuoksi vääränä.

Mielipidekyselyn lokakuussa 2019 tilanneet Animalia ja Oikeutta eläimille ovat Fur Free Alliancen jäsenjärjestöt Suomesta. Kysymykset esitettiin eri otoksille eri ajankohtana osana Taloustutkimuksen Telebus-tiedonkeruuta. Ensimmäinen kysely tehtiin 30.10.–5.11.2019, ja sen otos oli 1004. Toinen kysely toteutettiin 11.11.–19.11.2019, ja sen otos oli 1 002 henkilöä. Haastattelujen kohderyhmä on 15–79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.