Tutkijat paljastivat: Elokuvateatterissa käynti vastaa liikuntaa

Elokuvat Terveys · Tim Isokivi

Elokuvateatterissa istumisesta ei ehkä kuvittelisi olevan juurikaan hyötyä fyysiselle kunnolle. Tuoreen tutkimuksen perusteella elokuvissa käynnissä voi kuitenkin piillä yllättäviä terveyshyötyjä.

University College Londonin tutkimuksessa 51 viime vuonna ilmestyneen Aladdin-elokuvan katsojalle puettiin biometriset sensorit. Koehenkilöiden syketiheys kohosi terveelliseksi kuvaillulle tasolle 45 minuutin ajaksi. Lyöntitiheys oli samaa tasoa kuin kävelyn tai puutarhanhoidon kaltaista kevyttä liikuntaa harrastaessa.

Tutkijoiden yllätykseksi katsojien sydänten lyöntitiheydet alkoi myös muistuttaa elokuvan aikana toisiaan ja tapahtui toisinaan jopa samaan tahtiin. Tämä yhdistettiin elokuvateatterikokemuksen sosiaaliseen sidonnaisuuteen.

Elokuvan katsomisella teatterissa voi olla myös positiivisia vaikutuksia aivotoimintaan, kuten muistiin, tuotteliaisuuteen ja keskittymiskykyyn. Tämä yhdistettiin älylaitteiden kaltaisten häiriötekijöiden puuttumiseen elokuvateatterikokemuksen aikana.