Helsingin yliopisto: Parisuhteen päättyminen on vakava terveysriski

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Rakkauden päättyminen voi aiheuttaa fyysisiä oireita ja sydämen särkyminen on aito terveysriski. Ero aiheuttaa usein masennusta ja ahdistusta, koska stressihormonitasot kasvavat ja mielihyvähormonien tuotanto laskee. Eron jälkeen on tärkeintä pitää huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

Helsingin yliopisto on tutkinut, että parisuhteen päättyminen nostaa itsemurhasta tai alkoholiperäisistä syistä johtuvaa kuolemanriskiä. Riski on suurin heti eron jälkeisinä vuosina, joten parisuhteen päättyminen tulisi huomioida myös terveydenhuollossa.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 300 000 työikäistä suomalaista, jotka olivat vuosina 1995-2012 vähintään kolme vuotta kestäneessä avio- tai avoliitossa. Kuolleisuusriski oli selvemmin koholla avioliiton kuin avoliiton päättymisen jälkeen.

– Avioliitot ovat keskimäärin avoliittoja vakaampia, joten niiden purkautuminen voi olla mielenterveydelle suurempi rasitus, kertoo yliopistonlehtori Niina Metsä-Simola Helsingin yliopistosta.

Sekä eronneilla naisilla että miehillä itsemurhan riski oli seuranta-aikana yli kolminkertainen liitossa pysyneisiin verrattuna. Miehillä itsemurhan riski oli erityisen korkea kahden eroa seuranneen vuoden aikana, kun taas naisilla riski pieneni ajan mukana hitaammin.Alkoholikuolleisuudessa eron vaikutus näkyi selvemmin miehillä.

Tutkimus perustuu koko väestöä edustaviin rekisteriaineistoihin, joissa on yhdistelty Tilastokeskuksen, Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämiä tietoja. Se on julkaistu Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.