Suomalaisille suunnitellaan uusia henkilötunnuksia

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Valtionvarainministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että suomalaiset saisivat uudenlaisen henkilötunnuksen vuodesta 2027 alkaen. Uudesta lukusarjasta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset siirtymäajan jälkeen.

Lisäksi jokaisesta suomalaisesta tallenneraan väestötietojärjestelmään tieto henkilön tunnistamisen tavasta sekä henkilöstä väestötietojärjestelmään tallennettujen tietojen lähteestä. Tämä tulisi kyseeseen esimerkiksi silloin, kun henkilöä ei ole voitu tunnistaa virallisista henkilöllisyystodistuksista.

– Työryhmä ehdottaa myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä. Henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Henkilötunnus itsessään ei anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. Samalla henkilötunnuksen käyttämistä henkilön tunnistamiseen eri palvelutilanteissa tulisi merkittävästi vähentää, työryhmässä korostetaan.

Henkilötunnuksen nykyinen muodostamismalli ja muoto aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä rajallinen määrä. Koska tunnuksia tarvitaan lukuisille muillekin kuin vain Suomessa syntyville, henkilötunnuksen uudistamiseen on perusteltua valmistautua niin, ettei vaaraa tunnusten loppumisesta pääse syntymään. Uusi henkilötunnus merkittäisiin tunnistamisasiakirjoihin kuten passeihin ja henkilökortteihin siirtymäajan päätyttyä.