Kolmasosa suomalaisista tekee töitä etänä – jaksaminen heikentynyt selvästi

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kolmas osa kaikista suomalaisista palkansaajista tekee tällä hetkellä töitä etänä. Heistä 40 prosenttia kertoo jaksamisensa huonontuneen. Puolet myös paljastaa, ettei esimies seuraa heidän työtaakkaansa tai hyvinvointia.

Toimihenkilöliitto ERTO toteutti etätyökyselyn tuhannelle palkansaajalle. Moni tekee nyt etätöitä ensimmäistä kertaa. ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen peräänkuuluttaa hyvän johtamisen merkitystä. Esimiehen tehtävänä on seurata työaikaa, työn etenemistä ja työntekijän kuormittumista aktiivisesti myös etätyössä.

Joka viides etätyötä tekevistä kertoo kyselyssä, ettei ole saanut työnantajalta mitään etätyötä tukevia työvälineitä. 41 prosenttia kertoo saaneensa osan riittävistä välineistä. Yritysten johtamiskulttuuri kannattaa luoda nyt etätyötä tukevaksi, sillä etätyön tekeminen lisääntyy varmasti tuntuvasti koronakriisin jälkeen verrattuna sitä edeltävään aikaan.

– Etätöitä tekevistä puolet kertoo, ettei esimies seuraa aktiivisesti hänen työtaakkaansa tai jaksamistaan. Joka neljäs sanoo, ettei ole saanut kriisiaikana riittävän hyviä ohjeistuksia esimieheltään etätyön tekemiseen. 40 prosenttia etätyötä tekevistä kertoo työssä jaksamisensa huonontuneen koronakriisin aikana, ERTOsta kommentoidaan.