Suomalaistutkimus: Aamuvirkut liikkuvat muita enemmän

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Ihmiset voidaan karkeasti jakaa joko aamu- tai iltavirkkuihin. Jokaisella on oma luonnollinen vuorokausirytminsä, vaikka yleisin tapa elämiseen etenee yleensä samaa tahtia päivänvalon kanssa. Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan keski-ikäiset iltavirkut liikkuvat aamuvirkkuja vähemmän.

– Ihmiset voidaan jakaa sisäisen vuorokausirytmin perusteella aamu-, päivä- ja iltatyyppeihin. Nimensä mukaisesti suorituskyvyn ja vireystilan huippukohta osuu aamuun, iltaan tai näiden välimaastoon. Ihmiset voidaan jakaa sisäisen vuorokausirytmin perusteella aamu-, päivä- ja iltatyyppeihin. Nimensä mukaisesti suorituskyvyn ja vireystilan huippukohta osuu aamuun, iltaan tai näiden välimaastoon, tutkimuksessa selvennetään.

Samassa tutkimuksessa osoitettiin, että iltavirkut istuvat muita enemmän. Tutkimukseen osallistui 5.156 pohjoissuomalaista 46-vuotiasta henkilöä, joiden fyysistä aktiivisuutta ja istumisen määrää mitattiin ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla kahden viikon ajan. Tutkijoiden mukaan ihmisten yksilöllinen vuorokausirytmi tulisi huomioida liikunnanohjauksessa nykyistä paremmin.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että iltavirkuilla on muita useammin psyykkisiä ja fyysisiä oireita ja sairauksia. Aiemmin on saatu myös viitteitä siitä, että iltatyypit liikkuvat vähemmän ja istuvat enemmän. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen laaja väestötutkimus, jossa käytettiin aktiivisuusmittaria tutkittavien liikkumisen seuraamiseen ja jossa miehiä ja naisia tutkittiin erikseen.