Suomalaistutkimus: Lukiolaisille tulisi opettaa stressinhallintaa ja sinnikkyyttä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Viides suomalaisista lukiolaisista on voimakkaasti uupunut. Opiskeluintoa voisi lisätä tunnetaitoja opettamalla, sillä mitä enemmän sisua, uteliaisuutta ja resilienssiä eli psyykkistä kimmoisuutta ja palautumiskykyä opiskelijoilla oli, sitä todennäköisemmin he kuuluvat innostuneiden opiskelijoiden ryhmään.

Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan uupuneet lukiolaiset kokevat vähiten sisua, yhteenkuuluvuutta ja resilienssiä. Samassa tutkimuksessa tuli ilmi, että puolet lukiolaisista on stressaantuneita. Tutkijoiden mukaan koulussa tulisikin keskittyä sosio-emotionaalisten taitojen kehittämiseen. Esimerkiksi stressiin liittyvää ajattelutapaa kannattaa kehittää niin, että ei ahdistuisi ja lamaantuisi stressistä vaan oppisi käyttämään siitä saatua energiaa hyväksi oppimisessa.

– Utelias mieli puolestaan lisää halua oppia ja tietää lisää, ja sitä kautta stressiä pystyy suuntaamaan oppimiseen, eikä energiaa kulu vellomiseen ja märehtimiseen, jotka edelleen lisäävät uupumusta, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro sanoo.