Lapsen asenne vaikuttaa kielelliseen osaamiseen – sukupuolten välillä eroja

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on tutkinut peruskoulunsa päättäneiden kielellisiä taitoja. Selvityksen perusteella tytöt hallitsevat lukemisen ja kirjoittamisen poikia paremmin. Syy löytyy yleensä asenteesta.

– Merkittävä yhteys kielelliseen osaamiseen havaittiin oppilaiden asenteilla, lukemisharrastuksella, kotitehtävien tekemisellä ja digitaalisten medioiden käytöllä. Lukemisharrastus oli kuitenkin jatkanut hiipumistaan yhdeksäsluokkalaisilla luettujen kirjojen määrällä mitattuna, arviointikeskus tiedottaa.

Selvitys osoittaa, että nuoret eivät lue kirjoja entiseen malliin. Kouluissa ja kodeissa on hyvä kannustaa nuoria lukemaan ja kirjoittamaan enemmän. Peruskoulun päättötodistuksen arvosana on porttina kaikille jatko-opinnoille ja suomen kielen hallitseminen on tärkeää.

– Opetuksessa kannattaakin tehdä kielenkäyttöä näkyväksi monin tavoin. Tekstien ja vuorovaikutuksen tarkastelu eri käyttötilanteissa ja oma tekeminen sytyttävät parhaiten oppilaiden kiinnostuksen kieleen. Tällä puolestaan on yhteys oppilaiden asenteisiin ja samalla osaamiseen, toteaa projektipäällikkö Merja Kauppinen.