Suomalaisvanhukset voivat paremmin kuin aiemmat sukupolvet – nuorekkaampia ja terveempiä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksen mukaan suomalaiset ikäihmisten toimintakyky on huomattavasti parempi kuin aiemmilla sukupolvilla. Fyysiset ja älylliset toimintakyvyt ovat nuorempien ikätovereiden tasolla vielä 75–80-vuotiaana.

– Tulokset osoittivat, että 75- ja 80-vuotiaiden miesten ja naisten lihasvoima, kävelynopeus, reaktionopeus, sanasujuvuus, päättelykyky ja muisti ovat nykyään huomattavasti parempia verrattuna aiemmin syntyneisiin saman ikäisiin ihmisiin, yliopistosta tiedotetaan.

Syy vanhusten nuorekkuudelle löytyy paremmasta ravinnosta, hygieniasta, terveydenhuollon palveluista ja koulujärjestelmän kehittymisestä. Lisäksi monen työelämä on ollut monipuolisempi kuin 1990-luvulla eläneiden ikätovereiden.

– Tulokset herättävät ajatuksia siitä, onko käsityksemme vanhuudesta vanhanaikainen. Toimintakykytutkijan näkökulmasta elämä näyttää jatkuvan keskeltä eikä pelkästään lopusta. Eliniän kasvu tuo lisää toimintakykyisiä vuosia meistä useimmille, mutta samalla viimeinen elinvuosi sijoittuu yhä korkeampaan ikään lisäten hoivan tarvetta. Iäkkäässä väestössä on meneillään kaksi samanaikaista muutosta, eli terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien jatkuminen entistä korkeampaan ikään ja hoivan tarpeen lisääntyminen.