Valkmusan kansallispuisto yritetään palauttaa luonnontilaan – valtava uralla alkoi

Matkailu · Terhi Piiroinen

Valkmusan kansallispuiston arvokkaita suoalueita on yritetty aiemmin kuivattaa metsätalouskäyttöön. Suoalueita on ojitettu. Nyt kansallispuiston arvokkaita ja korvaamattomia suoalueita yritetään palauttaa entiselleen virheitä korjaamalla.

– Työt ovat alkaneet suoalueella ojien tukkimisella ja jo aiemmin on tehty pienpuuston raivausta sekä talvitien kunnostus. Työtä jatketaan poistamalla ylimääräistä puuta suoalueelta talviolosuhteiden salliessa. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla. Valkmusan ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut, Metsähallituksesta kerrotaan.

Suoalueen pelastustöistä ei ole haittaa kansallispuiston retkeilijöille. Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Kohde on osa Valkmusan kansallispuiston Munasuon keidassuokokonaisuutta.

– Ennallistettava alue on ollut luonnontilassa hyvin avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Kohteen suot on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä.