Etätyö lisännyt työtyytyväisyyttä – tyytyväinen työntekijä tuottaa parhaiten

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kaukana ovat ajat, kun etätyön pelättiin tarkoittavan kotona laiskottelua ja pyykin pesemistä työpäivän ohella. Nykyisin yhä useampi tekee töitä etänä valitsemassaan kohteessa. Tämä luo joustoa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja lisää työntekijän tyytyväisyyttä.

Tyytyväinen työntekijä tekee enemmän ja on tuotteliaampi. Suomen Yrittäjät on toteuttanut suuren työelämägallupin, jonka vastausten perusteella suomalaisten kiire on vähentynyt ja tyytyväisyys on kasvanut etätöiden ansiosta. Suurin osa haluaa jatkaa töiden tekoa etänä myös poikkeusaikojen jälkeen.

– Noin 46 prosenttia vastaajista kertoo tehneensä etätöitä. Puolet etätyötä tehneistä vastaajista kertoo työtyytyväisyyden lisääntyneen selvästi tai jonkin verran. Työtyytyväisyys oli vähentynyt 18 prosentilla vastaajista, Suomen Yrittäjistä kerrotaan.

Töitä tehdään enimmäkseen kotona, mutta kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto on myös kasvattanut suosiota etenkin alle 30-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi ihmiset säästävät aikaa merkittävästi työmatkoissa. Peräti 11 prosenttia vastaajista kertoo säästävänsä päivittäin aikaa työmatkoissa yli 1,5 tuntia.

– Etätyön kasvu heijastuu myös asuntomarkkinaan, kun joka viides tarvitsisi työhuoneen ja joka kymmenes tilavamman asunnon etätyön vuoksi.