Vihdoinkin hyviä uutisia ilmastosta – Suomen ilmanlaatu parantunut selvästi 25 vuodessa

Terveys · Terhi Piiroinen

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttila kokosi Suomen ilmanlaadun mittaustiedot yli 20 vuoden ajalta ja noin 400 mittausasemalta Suomessa. Hän teki mittaustietojen perusteella väitöstutkimuksen, jonka mukaan Suomen ilmanlaatu on parantunut monin tavoin viimeisten 25 vuoden aikana.

Pia Anttilan väitöstyöstä käy ilmi, että kansainvälisesti käynnistetyillä ja kansallisesti toteutetuilla päästöjen rajoittamistoimilla on ollut tärkeä rooli ilmanlaadun parantamisessa Suomessa. Ilmansaasteeista rikkioksidi ja pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt kuten PCB, ovat pienentyneet kansainvälisten rajoitusten ansiosta. Niin ikään katupöly on myös vähentynyt, mutta se on edelleen kiusana keväisin nastarenkaiden käytöstä johtuen. Pitoisuudet ovat kuitenkin laskeneet.

– Väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että paikalliset toimenpiteet, esimerkiksi liikennemäärien vähentäminen, muutokset autokannassa ja tienhoitotoimet, ovat olleet oikeansuuntaisia ja johtaneet kevään katupölytasojen laskuun. Vaikka ilmanlaatunormeja ei tällä hetkellä ylitetä, katupöly on edelleen sitkeä kiusa muuten hyvässä ilmanlaadussamme, Anttila toteaa.

Typen oksidien päästöt ovat myös vähentyneet vuosien takaisesta, mutta kaupungeissa lasku on ollut muuta maata hitaampaa. Otsonipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2006 lähtien. Puun pienpolton sekä metsä- ja maastopalojen aiheuttamat haitat ovat väitöstutkimuksen mukaan ennallaan.