Opettajia pitäisi kouluttaa enemmän – ehkäisisi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomalaisten koulujen liikuntatunneilla on raportoitu tapauksia, joissa opettaja tai oppilas on kohdannut joko seksuaalista häirintää tai fyysistä väkivaltaa. Vaikka tapauksia on suhteellisen vähän, on yksikin liikaa. Tilanteita voisi ehkäistä liikunnanopettajien laajemmalla koulutuksella, jotta he osaisivat puuttua paremmin epäkohtiin.

Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan etenkin vähäisempi liikunnanopettajan opetuskokemus näyttää selittävän seksuaalisen häirinnän ja fyysisen väkivallan ilmenemistä. Seksuaaliseksi häirinnäksi luokitellaan esimerkiksi nimittely tai alentavat kommentit ulkonäöstä ja väkivaltatilanteita puolestaan ovat töniminen ja muu koskemattomuuden loukkaaminen. Kiusaamisen raja on siis ylitetty reilusti.

– Ensisijaisen tärkeää olisi luoda ja parantaa oppilaiden sosiaalisia taitoja esimerkiksi ottamalla oppilaat aktiivisesti mukaan liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen. Opetusryhmäkoot tulisi myös säilyttää maltillisina, jotta liikunnanopettajilla olisi aikaa huomioida kaikkia oppilaita tasapuolisesti opetuksessaan. Näillä keinoin liikuntatunneilla tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä voitaisiin todennäköisesti ennaltaehkäistä tehokkaimmin, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Arto Gråsten sanoo.