HUS selvittää: Miten koronavirus vaikuttaa keuhkoihin ja elämänlaatuun pitkällä ajalla?

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopistollinen sairaala HUS selvittää koronavirustaudin keuhkoihin liittyviä pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimusaineisto kootaan kuvantamistutkimuksin, kyselyin sekä potilas- ja rekisteritiedoista. Tutkimuspotilaiden terveyttä seurataan vuoden ajan.

Tutkimusaineisto kerätään vuosien 2020–2021 aikana koronavirusinfektion sairastaneista potilaista, joita on hoidettu HUSin teho-, infektio- tai keuhko-osastolla. Tutkimusaineistoon pyritään saamaan 300 potilasta, yhtä paljon miehiä ja naisia kaikista aikuisikäryhmistä. Heidät jaetaan kahteen ryhmään: Lievemmin sairastuneisiin, jotka eivät ole tarvinneet teho- tai valvontatasoista hoitoa sekä vakavasti sairastuneisiin, jotka ovat sellaista tarvinneet.

– Etsimme vastauksia kysymyksiin, miten koronavirusinfektio vaikuttaa hengityskykyyn, suorituskykyyn ja elämänlaatuun sekä mitä muita mahdollisia pitkäaikaisia oireita infektion sairastaneilla on, tutkimusta johtava keuhkosairauksien erikoislääkäri, työelämäprofessori Tuula Vasankari, Filhasta kertoo.