Luonnonsuojelualueilla retkeillään aiempaa enemmän – epäasiallinen käytös lisääntynyt

Matkailu · Terhi Piiroinen

Keski-Suomen ELY-keskus on mielissään, että suomalaiset ovat innostuneet retkeilemään luonnossa aiempaa enemmän korona-aikakaudella. Sen sijaan viranomaiset ovat huolissaan lieveilmiöistä, mitä luontomatkailun lisääntyminen on aiheuttanut. Osa retkeilijöistä ei tunne luonnossaliikkujan sääntöjä tarpeeksi hyvin.

Luonnonsuojelualueilla on muun muassa havaittu laittomia tulentekopaikkoja, luvatonta rakennelmien tekemistä ja moottoriajoneuvoilla ajelemista, sekä maaston kulumista lisäävää toimintaa, kuten uusia maastopyöräuria ja suokasvillisuutta tuhoavia suojuoksu-uria. Luonnonsuojelualueilla liikkuessa on aina otettava huomioon, millainen toiminta alueella on sallittua ja millainen kiellettyä.

– Kaikki luonnossa liikkujat eivät noudateta luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä, mistä aiheutuu haittaa luonnolle ja muille liikkujille ja lisäkustannuksia esimerkiksi siivoamisesta ja rakenteiden purkamisesta, biologi Johanna Hallman Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Pääsääntöisesti yksityisillä luonnonsuojelualueilla kiellettyä on ainakin puiden, pensaiden, sienien ja muiden kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja hyötysienten poimimista. Niin ikään luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen, hätyyttäminen ja niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen on yleensä kielletty.

Lisäksi kiellettyä on yleensä rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen sekä liikkuminen moottoriajoneuvoilla. Tulenteko ja leiriytyminen on myös useilla luonnonsuojelualueilla kielletty. Luonnonsuojelulain tai sen nojalla annettujen rauhoitusmääräysten tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva rikkominen on luonnonsuojelurikkomuksena rangaistava teko.