Tutkimus: Yliopisto-opiskelijat voivat hillitä stressiä läheisten tuella ja opintoja aikatauluttamalla

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopisto tutki opiskelijoidensa ylläpitämää mobiilipäiväkirjaa. Tutkimuksessa selvitettiin 86 maisterivaiheen opiskelijan yhden tutkimusviikon aikana kokemaa päivittäistä opiskeluun liittyvää stressiä ja heidän käyttämiään stressinhallintakeinoja. Opiskelijat vastasivat kysymyksiin omilla matkapuhelimillaan.

Tulosten mukaan sinkkuopiskelijat kokivat enemmän stressiä kuin opiskelijat, jotka olivat parisuhteessa tai joilla oli perhe ja lapsia. Lisäksi tulokset osoittivat, että opiskelijoilla oli käytössään useita yksilöllisiä ja päiväkohtaisia keinoja helpottaa kokemaansa stressiä. Opiskelijoiden käyttämistä stressinhallintakeinoista sosiaaliset suhteet, opintojen edistäminen, ajanhallinta sekä myönteisen asenteen ylläpitäminen paransivat heidän oloaan ja laskivat stressin tasoa.

– Tulosten valossa näyttäisi siis siltä, että ajan viettäminen ja keskusteleminen läheisten kanssa sekä tuen saaminen joko läheisiltä tai ohjaajalta, opintojen edistäminen ja aikataulutus ja itsensä tsemppaaminen ajattelemalla myönteisesti voivat helpottaa opiskelijoiden kokemaa opintoihinsa liittyvää stressiä lyhyellä aikavälillä. Näitä keinoja voitaisiinkin opettaa opiskelijoille, koska on tärkeää, että opiskelijat oppisivat tunnistamaan omia stressinhallintakeinojaan ja käyttämään niitä, kuvaa KT Sanna Moilanen.

Tutkimusaineisto on kerätty ennen korona-aikaa. Tällä hetkellä opiskelijat eivät pysty viettämään vapaa-aikaa yhtä rentouttavasti vertaisten ja läheisten kanssa koronapandemiasta johtuen. Tutkija toivoo, että opiskelijat löytäisivät luovia keinoja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen.