Tutkimus: Lähes 90 prosenttia suomalaisista tyytyväisiä etätyöhön – yksi ongelma nousee esiin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on tutkinut suomalaisten tyytyväisyyttä etätyöskentelyyn. Toisin kuin etukäteen pelättiin, suomalaiset ovat onnistuneet pitämään kiinni työajoista myös etätöissä ja työn ja vapaa-ajan tasapaino koetaan hyväksi. Tutkimuksen mukaan 86 ptrosenttia on tyytyväisiä.

Suomalaiset ovat onnistuneet parantamaan työtehokkuuttaan etätöiden avulla, sillä keskeytyksiä on aiempaa vähemmän. LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist kertoo pandemia-ajan osoittaneen, että työntekijöitä ei tarvitse vahtia tai holhota työpäivän aikana – he ovat etätöissäkin tuotteliaita ja pääosin tyytyväisiä. Samalla tutkimus vahvistaa monissa kahvipöytäkeskusteluissa esiin tulleen havainnon: alkuhuuman jälkeen etätyöskentelyn huonot puolet alkavat tuntua.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi työhön sitoutuminen laski pandemian jatkuessa. Työntekijöiden tuntema energisyys ja innostuneisuus työtehtävistä vähenivät nekin hieman touko-lokakuun välillä. Isoin ongelma on kuitenkin työyhteisöstä etääntyminen. Työyhteisön fyysisen läsnäolon puuttuminen lisäsi työkuormitusta.