Koronan seuraus: Opintolainaan hyvityksiä valmistumisen viivästyessä

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kela on tiedottanut, että opintolainahyvityksen tai -vähennyksen voi saada, vaikka valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia. Opintotukilakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, joilla pyritään varmistamaan, että korkeakouluopiskelija ei menetä opintolainahyvitystä tai opintolainavähennystä koronaepidemiasta johtuvan opintojen viivästymisen seurauksena.

Jos opiskelija suoritti korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 ja valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Kela lähettää maalis-huhtikuussa 2021 hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä tai -vähennyksestä niille syyslukukaudella 2020 valmistuneille opiskelijoille, joiden opiskeluaika ylitti hyvitykseen tai vähennykseen oikeuttavan määräajan.

Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelija voi pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen. Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelijan pitää ilmoittaa, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja häneltä jäi kevätlukukaudella 2020 suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta.

Opintoja viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä terveyteen tai elämäntilanteeseen. Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan ottaa huomioon myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskeluoikeutensa tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa vasta myöhemmin koronaepidemian vuoksi.