Koronaviruspandemia lisää yksinäisyyttä entisestään – seurauksena alkoholismia ja mielenterveysongelmia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Koronaviruspandemia on pakottanut ihmisiä eristäytymään. Työpaikat ovat kotona ja liikkumista on rajoitettu. Sosiaaliset kontaktit saattavat rajoittua ainoastaan puhelimen tai tietokoneen ruudulle. Eniten tilanne vaikuttaa ikäihmisiin ja riskiryhmäläisiin.

Punainen Risti kysyi ihmisiltä koronarajoitusten vaikutuksista yksinäisyyteen. Tulokset ovat selkeät. Yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa yhteiskunta- ja ikäluokissa. Yksinäisyys vaikuttaa monin eri tavoin terveyteen. Se nostaa stressitasoa, joka taas lisää sairastumisriskiä. Yksinäisyys on yhteydessä muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

– Monen yksinäisen ihmisen tilanne paheni kevään rajoitusten aikana. Erityisen paljon yksinäisyys lisääntyi ikäihmisten keskuudessa. Jopa 65 prosenttia ikääntyneistä ystävätoiminnan asiakkaista koki yksinäisyytensä lisääntyneen. Vapaaehtoisemme raportoivat, että koronakevät vei useilta ystävätoiminnan asiakkailta mahdollisuuden tavata ihmisiä sekä liikkua ja ulkoilla, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula sanoo.

– Nyt toisen aallon kiihtyessä ja mahdollisia rajoitteita suunniteltaessa on huomioitava, ettei yksinäisten tilanne kurjistu entisestään. Yksinäisyydellä tiedetään olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.