Musiikin kuunteleminen kannattaa – parantaa kuuloaistin herkkyyttä

Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Kuulon suojelemiseksi ihmisiä ohjataan käyttämään kuulosuojaimia paikoissa, joissa äänentaso kohoaa vaarallisen korkeaksi. Tälläisiä paikkoja voivat olla esimerkiksi musiikkifestivaalit ja rakennustyömaat. Nyt tutkijat ovat huomanneet, että kuuloa voi myös parantaa ja herkistää musiikin avulla.

Illinoisissa Northwestern-yliopistossa toimiva tutkija Nina Kraus on tutkinut kuuloaistia ja sitä miten musiikin kuunteleminen ja tekeminen vaikuttavat siihen. Kraus on saanut kokeissaan huomata, että musiikkia kuuntelevat ja itse tekevät muusikot omistavat herkemmän ja ikäisiään parempikuntoisen kuuloaistin.

Tutkimuksista kävi Daily Mail -sivuston mukaan myös ilmi, että muusikoiden biologinen reaktio äänten kuulemiseen näytti samalta ja yhtä herkältä kuin paljon nuoremman ihmisen. Paljon musiikkia kuuntelevien ihmisten kuulo parani myös siltä osin, että he onnistuivat helpommin erottamaan puheen taustametelistä.