Matemaattinen malli ennustaa vaihdevuodet kuukausien tarkkuudella

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet matemaattisen mallin, jonka avulla naisten menopaussin alkamisen ajankohtaa voidaan ennustaa puolen vuoden tarkkuudella. Menopaussin ajankohdan tiedetään olevan hyvin yksilöllinen, ja sen on havaittu olevan yhteydessä naisten terveyteen vaihdevuosien jälkeen.

Tuoreessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa todettiin sukupuolihormonitasojen, epäsäännöllisten kuukautisten, vaihdevuosioireiden ja elämäntapatekijöiden ennustavan vaihdevuosien alkamisen ajankohtaa. Luonnollinen menopaussi tarkoittaa ajankohtaa naisen elämässä, jolloin kuukautiset loppuvat munasarjojen toiminnan luonnollisen heikkenemisen seurauksena.

Länsimaissa naiset saavat vaihdevuodet keskimäärin 51 vuoden iässä, mutta ajankohta on hyvin yksilöllinen ja vaihtelee 40:n ja 60:n ikävuoden välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että korkeammat sukupuolihormonitasot, epäsäännölliset kuukautiset ja vaihdevuosioireiden kokeminen ennustavat lähestyvää menopaussia. Lisäksi elämäntapamuuttujien, kuten fyysisen aktiivisuuden, alkoholinkäytön ja tupakoinnin, lisääminen malliin paransi tehtyjen mallien ennustemallien tarkkuutta.

– Menopaussi ei vaikuta ainoastaan naisen mahdollisuuksiin tulla raskaaksi, vaan sen ajankohta on yhteydessä myös muun muassa sydän- ja verisuonitautien, monien syöpien ja osteoporoosin riskiin. Menopaussin ennakointia tarvitaan terveyteen, perhesuunnitteluun ja vaihdevuosioireiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä, kertoo väitöskirjatutkija Matti HyvärinenGerontologian tutkimuskeskuksesta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.