Hyviä uutisia: Liikunta ja painonhallinta alentavat syöpäriskiä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terveelliset elintavat ovat houkutelleet yhä useampia suomalaisia säännöllisen liikuntaharrastuksen ja ravinteikkaan ruokavalion pariin. Joillakin ihmisillä on niin sanottu syöpägeeni, eli Lynchin oireyhtymä. Se lisää riskiä sairastua useisiin eri syöpiin.

Jyväskylän yliopiston yhteistyötutkimus osoittaa aikuisiän kehonpainon sekä fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä Lynchin oireyhtymää kantavien ihmisten syöpään sairastumisikään. Valtaosa sairastuu yhteen tai useampaan syöpään elämänsä aikana. Elämäntavat voivat vaikuttaa syöpään sairastumiseen ja sairastumisikään, mutta aihetta on tutkittu vielä niukasti. Tutkijat suosittelevat, että elintapojen seuranta yhdistettäisiin osaksi riskiryhmien seulontakäyntejä.

Tutkimustulosten mukaan yhden kilon painonnousu oli yhteydessä kaksi prosenttia korkeampaan miesten aikuisiän syöpäriskiin ja kolme prosenttia korkeampaan paksu- ja peräsuolensyöpäriskiin. Naisilla aikuisiän painonnousu ei ollut yhteydessä syöpään sairastumisikään. Tutkimuksessa havaittiin myös, että osallistuminen ohjattuun vapaa-ajan liikuntaan liittyi merkittävästi matalampaan miesten aikuisiän syöpäriskiin.

Riski oli jopa 63 prosenttia matalampi verrattaessa miehiin, jotka harrastavat itsenäistä, ei-ohjattua vapaa-ajan liikuntaa. Liikunta-aktiivisuus laski miehillä seurantajakson aikana, ja 50 ikävuoteen mennessä enää hyvin harva tutkittavista miehistä osallistui ohjattuun liikuntaan. Suurempi osuus naisista osallistui ohjattuun liikuntaan, mutta heillä aikuisiän liikunnan ja syöpäriskin välillä ei havaittu yhteyttä. Tulokset viittaavat siihen, että elinikäinen liikunta voi vähentää Lynchin oireyhtymää kantavien miesten riskiä sairastua syöpään nuorella iällä.