Tutkimus: Kulttuuria harrastavat nuoret voivat muita paremmin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuoreen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan monipuolisesti kulttuuria harrastavat nuoret kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi. Kulttuurin, taiteen ja median harrastamista tutkivan analyysin mukaan tyytyväisyys hyvinvointiin lisääntyy, mitä monipuolisemmin kulttuuria harrastetaan.

Lasten ja nuorten tyytyväisyys näkyy niin yleisenä tyytyväisyytenä elämään kuin tyytyväisyytenä vapaa-aikaan, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Vastaavasti yksipuolisesti kulttuuria harrastavien nuorten hyvinvointi on hieman muita matalammalla tasolla.

– Lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamiseen liittyvät ajankohtaiset kysymykset eivät ole tärkeitä ainoastaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta, vaan yhtä lailla harrastuksia järjestävien tahojen julkisen rahoituksen, yhteiskunnallisen perustelun ja koko yhteiskunnan kasvatuksellisten periaatteiden näkökulmista, vastaava tutkija ja teoksen toimittaja Mikko Salasuo kertoo.

– Vapaa-ajan harrastaminen yleisesti ottaen lisää hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä, mutta mikä tahansa harrastaminen miten tahansa järjestettynä ei itseisarvoisesti näitä myönteisiä vaikutuksia saa aikaan, Salasuo jatkoi.