Energiajuomien käyttö on yleistynyt nuorilla – heikko koulumenestys yhdistävä tekijä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan yläkoululaisten energiajuomien käyttö on yleistynyt. Viikoittain energiajuomia nauttivat etenkin pojat sekä nuoret, joilla oli alhainen koulumenestys ja terveyden lukutaito tai jotka kokivat perheen valvonnan vähäiseksi.

Tyttöjen viikoittainen energiajuomien käyttö lähes kaksinkertaistui vuosien 2014 ja 2018 välillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa energiajuomien käyttöön on yhdistetty haitallisia terveysvaikutuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on muun muassa suosittanut, että vähittäiskaupat rajaisivat energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille, ja niiden myynnin rajoittamista on esitetty useiden poliittisten tahojen toimesta.

Tulokset osoittivat energiajuomien viikoittaisen käytön olevan yleisempää nuorilla, joiden koulumenestys ja terveyden lukutaito olivat heikompia kuin muiden saman ikäisten. Myös 15-vuotiaiden koulutusorientaatio näkyi energiajuomien käytössä. Vuonna 2018 ammatilliseen koulutukseen aikovista 15-vuotiaista 46 prosenttia käytti energiajuomia viikoittain, kun vastaava osuus lukioon aikovilla oli 18 prosenttia. Ero ryhmien välillä kasvoi mittausvuosien välillä.

– On erittäin tärkeää, että kodeissa keskustellaan energiajuomien käytöstä nuoren kanssa perustellen, miksi juomia ei suositella nuorelle. Tässä edellytyksenä on, että myös vanhemmilla on ajantasaista ja oikeaa tietoa energiajuomista, väitöskirjatutkija Maija Puupponen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo.