Retkiratsia Repovedelle – poliisi jalkautuu kansallispuistoon

Matkailu · Terhi Piiroinen

Kaakkois-Suomen poliisilaitos järjestää sunnuntaina 30. toukokuuta valvontatempauksen Repoveden kansallispuistossa. Poliisipartio kulkee päivän aikana kansallispuiston alueella ja tarvittaessa muistuttaa ja opastaa retkeilijöitä hyvistä retkeilytavoista.

Retkiratsian tavoitteena on tuoda esille hyvää retkeilyetikettiä ja muistuttaa jokamiehenoikeuksista. Suurimmilta järjestyshäiriöilta Repoveden alueella on vältytty, vaikka kansallispuiston viime kesän retkeilijöiden määrä kohosi yli 230.000 kävijään. Joitain valituksia alueen liikennejärjestelyistä, koskien lähinnä pysäköintiä tienvarsilla, on poliisillekin tullut.

– Suurin osa retkeilijöistä käyttäytyy hyvin, mutta kävijämäärän kasvaessa myös Repoveden kansallispuistossa on paikka paikoin esiintynyt tietämättömyyttä esimerkiksi paloturvallisuuteen ja koirien vapaana pitämiseen liittyen, toteaa Retkiratsiassa mukana oleva ylikomisario Jukka Lankinen. Hän johtaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hälytys- ja valvontatoimintasektoria, joka vastaa myös alueen erävalvonnasta.

Vaikka tiettyihin haitallisiin toimiin, kuten roskaamiseen, laittomaan tulipaikkaan ja koirien vapaana olemiseen alueella, poliisi pystyykin puuttumaan sakottamalla, ei Retkiratsian tavoitteena ole rangaista retkeilijöitä vaan valistaa heitä hyvistä retkeilytavoista ja tavata toisia luonnossa liikkujia.