Jättiputken tuhoamiseen perustettiin tiimi Varsinais-Suomessa

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa erittäin haitallisten vieraskasvilaji jättiputkien torjuntaa ja maanomistajien neuvontaa Varsinais-Suomessa kesällä 2021. Tiimiläiset torjuvat jättiputkia joko kaivamalla kasvit juurineen tai niittämällä ja peittämällä yhtenäisiä kasvustoja.

Torjunnasta ja maanomistajayhteistyöstä vastaa neljän hengen koulutettu torjuntatiimi. Seurattavia ja torjuttavia kohteita työlistalla on yhteensä yli 270 ja torjuttava pinta-ala kattaa useita hehtaareja. Työ on hidasta ja fyysisesti vaativaa. Monet kohteet sijaitsevat hankalassa maastossa, kuten jyrkkien joenuomien varsilla.

– Torjuntatiimiläiset sopivat yksityisten maanomistajien kanssa etukäteen torjuntatyölle sopivan ajankohdan. Mikäli maanomistaja ei ole kotona tiimiläisten koputtaessa oveen, jättävät he käynnistään tiedoksi yhteydenottolapun. Haitallisten vieraslajien torjuntaa tehdään aina maanomistajan luvalla, painottaa hankekoordinaattori Titta Vikstedt.

Jättiputket ovat Suomen haitallisimpia vieraslajeja ja ne lukeutuvat myös EU:n haitallisten lajien listalle. Lain mukaan maanomistaja ei saa kasvattaa tai päästää jättiputkia ympäristöön. Maanomistajat suhtautuvat torjuntatyöhön yleensä myönteisesti, sillä jättiputket tukahduttavat Suomen alkuperäistä lajistoa pihoilta karatessaan ja uhkaavat myös ihmisten terveyttä.