Selviäisitkö välttämättömistä menoista työttömänä? Kelan stressitesti paljastaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kelan tekemä sosiaaliturvan stressitesti osoitti, että koronakriisin aiheuttama työttömyys alensi eniten yksin asuvien tuloja. Työttömäksi jääneiden yksin asuvien tulot vähenivät keskimäärin 42 prosenttia verrattuna työttömyyttä edeltäviin tuloihin. Joka kymmenes kotitalous ei selviäisi menoistaan työttömyyden sattuessa.

Stressitestin perusteella 12 prosenttia palkansaajakotitalouksista ei selviytyisi välttämättömistä menoistaan, jos yksi tai useampi ansaitsija jäisi työttömäksi. Jos mukaan lasketaan asuntolainan hoitokulut, osuus kasvaa 16 prosenttiin. Toisaalta valtaosalla kotitalouksista sosiaaliturvaetuudet ja muut tulot riittäisivät välttämättömiin menoihin, myös asuntolainan maksuun.

– Työttömyys aiheuttaa toimeentulo-ongelmia ja asuntolainan maksuvaikeuksia erityisesti alimpiin tulokymmenyksiin kuuluville kotitalouksille, yksin asuville ja yksinhuoltajille, Kelan tutkija Tapio Räsänen sanoo.