Tutkimus: Lasten astma voi puhjeta kodin kosteusvauriosta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden tutkimuksen mukaan vakava kosteusvaurio kodin pääasiallisissa oleskelutiloissa voi lisätä lapsilla keuhkojen paikallista, astmaan liitettyä tulehdusta vielä vuosien päästä. Astma on monimuotoinen keuhkoputkien limakalvojen tulehdussairaus.

Astmaa sairastavat saavat helpommin hengitystieoireita monenlaisista altisteista, myös epäpuhtaasta sisäilmasta. Sadat tekijät sekä ympäristössämme että perimässämme lisäävät astmaan sairastumisen riskiä. Kosteusvauriot eivät ole erityisen voimakas astman riskitekijä. Kosteusvauriosta aiheutuva lisäriski on kuitenkin mahdollista välttää, kun huolehtii rakennusten ja sisäympäristöjen kunnosta.Aiemmissa tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että kodin merkittävä kosteusvaurio voi lisätä lasten riskiä sairastua astmaan. Nyt havaittiin ensimmäisen kerran yhteys myös astmaan liittyvään keuhkojen paikalliseen tulehdukseen. Tulos vahvistaa aiempaa tietoa kosteusvaurioiden ja astman välisestä yhteydestä.

– Tutkimuksen mukaan pienten lasten altistuminen merkittävälle kosteusvauriolle kotona voi johtaa vielä kuuden vuoden iässä havaittavaan paikalliseen tulehdustilaan eli kohonneeseen ulospuhalluksen typpioksidipitoisuuteen. Riski oli sitä suurempi, mitä vakavammasta kosteusvaurioista oli kyse. Kosteusvaurion ei kuitenkaan havaittu vaikuttavan keuhkojen toimintaan, mitä mitattiin ulospuhalluksen keuhkokapasiteettimittauksilla, kertoo professori Juha Pekkanen.

Tutkimus julkaistiin Pediatric Allergy and Immunology -tiedejulkaisussa.