Vaarallinen kasvi leviää Suomessa – voisiko hyödyntää jotenkin?

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Suomessa on käynnistetty viime aikoina lukuisia kampanjoita maan luonnon monimuotoisuuden ja eliöstön säilyttämiseksi. Muutama vuosi sitten linjattiin ohjeet vieraslajeihin liittyen, ja ihmiset ovat ryhtyneet tekemään niittyjä sekä pelastamaan pörriäisiä.

Vieraskasvilajit, kuten jättiputki, jättipalsami ja lupiini, leviävät helposti ja kaventavat alkuperäisen kasvilajiston elinmahdollisuuksia. Levitessään vieraskasvilajit heikentävät ympäristön monimuotoisuutta, ja esimerkiksi jättiputkikasvustot vähentävät myös ympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus ja Venäjällä ITMO yliopisto, Pietarin Metsäteknillinen yliopisto sekä Maataloustuotannon ja -tekniikan instituutti ovat käynnistäneet Prevention and utilization of Invasive Alien Species – PURE -hankkeen. Sen tarkoituksena on etsiä tehokkaampia keinoja jättiputken torjumiseen.

Samalla jättiputkelle etsitään erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia. Jättiputkea tutkitaan muun muassa bioetanolin, selluloosan ja pektiinin lähteenä, sekä kartoitetaan sen energiasisältöä ja soveltuvuutta biokaasuprosessin materiaaliksi. Tutkimuksen kohteena ovat myös jättiputkesta saatavilla olevat kemialliset yhdisteet sekä hyödylliset uutteet. Jättiputken hyötykäytön mahdollistavien uusien ratkaisujen toivotaan osaltaan kannustavan kasvin aiempaa uutterampiin torjuntatoimiin.

– Torjuntatyö on hankalaa, sillä se vaatii usean vuoden ajan pitkäjänteistä, kattavaa ja oikea-aikaista työtä jättiputken esiintymisalueella. Tämän vuoksi aiempaa tehokkaammat keinot ovat tarpeen.