Ilouutisia maaseudulle! Euroopan komissio panostaa maaseutuun

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Koronapandemia on palauttanut monet ihmiset takaisin juurilleen. Ihmiset ovat saattaneet muuttaa betoniviidakoista takaisin kotikonnuilleen tai maaseudun rauhaan ja luonnon lähelle. Arvomaailma on muuttunut.

Maaseudulle muuttaminen kiehtoo, mutta palveluita on ajettu alas viime vuosikymmeninä ankarasti. Maaseudut ja kylät ovat jääneet monessa asiassa kaupunkien jalkoihin, kun päättäjät lopettavat posteja, kauppoja, terveyspalveluita ja kyläkouluja sekä korottavat samaan aikaan polttoaineen ja ajoneuvojen verotusta, vaikka välimatkat pidentyvät entisestään. Maaseutujen ahdinko on nyt noteerattu Euroopan komissiossa asti.

Euroopan komissio on äsken esittänyt EU:n maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision. Se ehdottaa maaseutusopimusta ja maaseutua koskevaa toimintasuunnitelmaa, joiden avulla on tarkoitus tehdä EU:n maaseutualueista entistä vahvempia, selviytymiskykyisempiä ja vauraampia sekä parantaa niiden liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. Tämä on ilouutinen kaikille, jotka haluavat olla aiempaa omavaraisempa ja kasvattaa lapsensa alueella, jossa on tilaa hengittää ja liikkua.

Maaseutusopimuksessa on neljä tavoitetta, joiden on tarkoitus toteutua vuoteen 2040 mennessä. Maaseutualueista halutaan tehdä entistä vahvempia koko Euroopan unionin alueella. Tämä tehdään lisäämällä maaseutuyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia, parantamalla palvelujen saatavuutta ja helpottamalla sosiaalista innovointia, tiedotteessa kerrotaan.

Toisena tavoitteena on parantaa liikenne- ja digitaaliyhteyksiä. Kolmanneksi tavoitteena on tehdä maaseutualueista selviytymiskykyisiä. Tähän tavoitteeseen kuuluvat luonnonvarojen säilyttäminen ja maatalouden viherryttäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi samoin kuin sosiaalisen selviytymiskyvyn varmistaminen tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia koulutukseen ja työntekoon. Neljäntenä tavoitteena on tehdä maaseutualueista vauraampia monipuolistamalla taloudellista toimintaa ja parantamalla maatalouden, elintarviketuotannon ja maatalousmatkailun lisäarvoa.