Sinilevää jo Lapissa saakka – lämpimät vedet edistävät kasvua

Matkailu · Terhi Piiroinen

Sinilevä voi olla myrkyllistä. Leväpitoista vettä ei saa juoda tai käyttää löyly-, pesu- eikä kasteluvetenä. Sekä ihmisten että eläinten uimista runsaassa sinilevässä on syytä välttää.

Runsas sinileväesiintymä näkyy tyypillisesti sinivihreinä lauttoina veden pinnalla. Sinileväsamentumia on havaittu heinäkuussa myös Lapissa. Havainnot keskittyvät Etelä- ja Keski-Lapin järviin.

Pintavedet lämpenivät kesä-heinäkuun vaihteessa monin paikoin yli 20 ºC:seen, mikä on edesauttanut sinileväesiintymien kehittymistä tyynien poutajaksojen aikana. Myrkytysepäilyissä neuvoja saa Myrkytystietokeskuksesta, lääkäriltä ja eläinlääkäriltä. Valtakunnallinen sinileväseuranta päivittyy viikoittain vakiopaikoilla Järvi-meriwikissä.