Koronakriisi vaikuttanut kirkkoon ja kohtaamiseen – kirkosta eroaminen vähentynyt

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on lähes neljä miljoonaa jäsentä. Kyseessä on Suomen suurin uskonnollinen yhteisö. Viime vuosi kirjoitetaan kirjoihin koronan aikakautena ja kirkon jäseneksi liittyi reilut 18.100 henkilöä.

Kirkon mukaan noin 48.100 suomalaista erosi kirkon jäsenyydestä. Eronneiden määrä on edeltäviä vuosia merkittävästi pienempi. Kirkosta erosivat erityisesti 20–29-vuotiaat kun taas liittyjissä 30–39-vuotiaat olivat suurin ikäryhmä.

Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselyn perusteella suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja kirkollisten juhlapyhien kristillisiin perinteisiin. Kaksi kolmesta kirkon jäsenestä myös kokee kirkon roolin tärkeäksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkosta eronneista lähes puolet kokee eroamispäätökselleen ratkaisevana tekijänä sen, ettei ole uskonnollinen ihminen tai ei usko Jumalaan.