MT: Tutkimuksen mukaan kaupunkilaiset saastuttavat Itämerta yhtä paljon kuin viljelijät

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Maaseudun asukkaita syytetään ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta ja ympäristön turmelemisesta tuotantoeläimineen, metsähakkuineen ja peltoineen, vaikka totuus ei ole niin yksioikoinen. Lehmien ravinto on usein energiatehokasta ja muuhun käyttöön kelpaamatonta rehua, metsien oikeanlainen hoito lisää hiilinielun potentiaalia ja peltojen fosforipäästöt ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vain hieman yli sen, mitä kaupunkien asuinalueet aiheuttavat.

Maaseudun tulevaisuus on julkaissut artikkelin, jonka mukaan suomalaiskaupunkien ydinkeskustoista valuu vesistöihin melkein yhtä paljon kiintoaineita ja fosforia kuin vastaavalta peltoalalta neliökilometriä kohden. Asiaa on tutkittu kymmenen vuoden ajan. Vesistöihin ohjattujen ja valuvien sadevesien eli hulevesien mukana päätyy kaupungista luontoon tupakantumppeineen mikromuovia, raskasmetalleja ja myrkkyjä.

– Viljelijöitä syytetään Itämereen valuvista ravinteista, mutta nyt pitäisi pistää suut suppuun ja miettiä, mitä me kaupunkilaiset teemme. Meiltä valuu aikamoisia saastemääriä. Nyt kun asia tiedetään, hulevesille on tehtävä jotain, kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta kertoo.