Perämeren saariston retkeilyreitit tutkitaan – alueella merkkejä vanhasta kalastuskulttuurista

Matkailu · Terhi Piiroinen

Perämeren saariston kulttuuriperintökohteita tutkitaan tänä kesänä. Saaristossa tehdään arkeologisia inventointeja, joiden tavoitteena on päivittää tiedot siitä, miten Perämeren saaret ovat toimineet kalastajien tukikohtina satojen vuosien ajan.

Inventointien aikana käydään läpi kaikki saarten tunnetut muinaismuistot ja kulttuuriperintökohteet. Kohteiden tiedot päivitetään ja samalla selvitetään, onko niissä vaurioita tai tarvetta hoitotoimenpiteille. Tietojen avulla saarten virkistyskäyttöä voidaan ohjata niin, että retkeilijät pääsevät tutustumaan kulttuuriperintökohteisiin niitä vaarantamatta. Pyrkimyksenä on myös lisätä kohteista kertovaa opastusta alueilla.

– Tutkimusten yhteydessä on mahdollista löytää myös aiemmin tuntemattomia kulttuuriperintökohteita ja näin täydentää kokonaiskuvaa. Kohteet voivat olla esimerkiksi kalamajojen pohjia, verkonkuivaustelineitä tai veneiden vetouria. Ne ovat jälkiä vanhasta kalastusperinteestä, jonka säilyttämiseen saarten hoitotoimilla pyritään, Metsähallituksesta kerrotaan.

Perämeren saaristoa on käytetty kalastus- ja metsästysmatkojen tukikohtina satoja vuosia. Metsähallituksen Luontopalvelut huolehtii muinaisjäännöksistä ja vanhoista rakennuksista valtion alueilla. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle.