Hyötyhamppuyhdistys muistuttaa: ”Älä sekoita viihdekannabista raittiisiin serkkuihinsa”

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Hampulla eli Cannabis sativalla on kolme erilaista lajiketyyppiä: kuituhamppu, öljyhamppu sekä päihdekäyttöön jalostettu muoto. Hamppu eli Cannabis sativa on yksi vanhimpia viljelykasvejamme ohran ja tattarin rinnalla. Kasvin hyötykäyttö on laajaa, sitä käytetään esimerkiksi tekstiileihin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi kasviproteiinin ja -öljyn lähteeksi.

Tämä ainutlaatuinen kasvi on kuitenkin myös yksi maailman kiistellyimmistä kasveista eräiden hamppulajikkeiden päihdyttävien ominaisuuksien vuoksi. Suomen teollisuus- ja hyötyhamppuyhdistys on seurannut julkisuudessa käytävää keskustelua kannabiksen laillistamisesta. Yhdistys ei ota kantaa asiaan, mutta tuo monisyiseen kokonaisuuteen näkökulman hamppufaktan muodossa.

– Hamppu ei ole vain hamppua, kuten ohrakaan ei ole vain ohraa vaan rehua, mallasta tai tärkkelystä lajikkeesta riippuen. Kaikkien viljeltävien kasvien takana on lajikkeet, jotka määrittävät kyseisen kasvin ominaisuudet ja käyttökohteet. Käyttökohde määritetään jo lajikejalostuksen alkumetreillä. Kuituhamppu- ja öljyhamppulajikkeissa päihdyttävien ainesosien eli hampun kannabinoidien osuus on marginaalinen, kun taas viihdekannabiskäyttöön jalostettavien lajikkeiden jalostuksen tärkein päämäärä on tuottaa kasvin päihdyttäviä yhdisteitä.

Peltomittakaavassa viljeltävät öljyhamppu ja kuituhamppu ovat vastuullisia ja ympäristöystävällisiä viljelykasveja. Syväjuurisina ja suuren maanpäällisen biomassan tuottavina kasveina ne ovat jopa metsiämme tehokkaampia hiilensitojia. Hampun viljely on myös ekologista, koska viljelyssä ei käytetä lainkaan kemiallisia torjunta-aineita. Hamppu myös edistää luonnon monimuotoisuutta mm. toimimalla ravintokasvina pölyttäjille.

Öljyhampulla ja kuituhampulla on hyvät edellytykset kehittyä uudeksi vihreän talouden toimialaksi. Tätä kehitystä edesauttaa toimintaympäristön kehitystyö, jota parhaillaan tehdään sekä yritysten että hanketoimijoiden toimesta eri puolilla maata.