Tutkimus: Internetin käytöllä yhteys koululaisen terveyteen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuoreessa Jyväskylän yliopistossa tehdyssä lasten ja nuorten internetin käyttöä tarkastelleessa WHO-Koululaistutkimuksessa tunnistettiin viisi erilaista internetin käyttäjäryhmää. Alakuloisuus, aamuväsyneisyys ja ongelmallinen sosiaalisen median käyttö vaihtelivat ryhmien välillä.

Aktiivisemmilla internetin käyttäjillä havaittiin tutkimuksessa yleisimmin alakuloisuutta ja väsyneisyyttä kouluaamuina kuin passiivisemmin internetiä käyttävillä koululaisilla. Lisäksi joillakin koululaisilla oli ongelmia sosiaalisen median käytössä, mikäli he käyttivät nettiä luovaan puuhasteluun tai ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Joidenkin lasten sosiaalisen median käyttö määriteltiin jopa ongelmalliseksi.

Internetin käyttäjäryhmiin kuului taustatekijöiltään erilaisia koululaisia. Ryhmät erosivat toisistaan iän, sukupuolen, koulumenestyksen sekä ystäviltä ja perheeltä saadun sosiaalisen tuen määrän suhteen. Ammattilaiset suosittelevat, että nuorten kanssa työskentelevät osaisivat tunnistaa netin käytön hyötyjä ja haittoja eri yhteyksissä. Haitalliset terveysvaikutukset ovat monen tekijän summa.