Selvitys: Lapsen tausta vaikuttaa haavoittuvuuteen netissä – köyhyydellä vaikutusta

Digi · Terhi Piiroinen

Pelastakaa Lasten tuoreen Kuka haavoittuu verkossa -selvityksen tulokset kertovat, että muutoinkin elämässä haavoittuvassa asemassa olevat lapset ovat haavoittuvia myös verkkoympäristössä. Selvitys osoittaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat muita lapsia enemmän ikäviä tilanteita digitaalisessa ympäristössä.

Lisäksi sellaiset lapset, joiden perheissä on taloudellisia huolia, kohtaavat verkossa enemmän ahdistavia ja ikäviä tilanteita. Selvityksen mukaan monia lapsia ahdistaa verkon keskustelukulttuuri, jossa erilaisista vähemmistöistä puhutaan epäkunnioittavaan sävyyn. Moni lapsi on kohdannut myös vihapuhetta. Lisäksi verkossa on kiusaamista eri muodoissa ja siellä lähetetään ilman suostumusta seksuaalissävytteisiä viestejä.

Digitaalisuus on nykypäivänä keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Netti tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja luomiseen, sekä mielekkääseen tekemiseen kuten pelaamiseen ja uuden oppimiseen. Kukaan digitaalisia välineitä käyttävä lapsi ei kuitenkaan ole täysin suojassa verkon haittailmiöiltä. Läheisten ja lasten kanssa työtä tekevien on tärkeää seurata ainakin jossain määrin uusien laitteiden ja palveluiden leviämistä, käyttöehtoja ja käyttötapoja.