TTL: Etätyö on parantanut työntekijöiden unenlaatua

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Moni suomalainen siirtyi tekemään joko osittain tai kokonaan etätöitä korona-aikana. Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -kyselyn perusteella etätyöllä on ollut positiivisia vaikutuksia suomalaisten yöuniin. Kyselyyn osallistui 750 henkilöä kuudesta eri asiantuntijaorganisaatiosta.

Lähes kaikki asiantuntijatyötä tekevät kertoivat nukkuneensa etätyöhön siirtymisen jälkeen paremmin tai yhtä hyvin kuin ennen. Kyselyyn vastanneista 42 arvioi unensa parantuneen etätyöaikana, ja 51 prosentilla unen laatu oli pysynyt ennallaan. Eroja näkyi jonkin verran sukupuolten välillä, sillä naisista 44 prosenttia ja miehistä 33 arvioi unensa parantuneen.

– Etätyö voi tuoda joustoa ja rauhallisuutta aamuihin. Kun työmatkoihin ei kotona työskenneltäessä ole mennyt aikaa, on voitu nukkua pitempään ja oman luontaisen vuorokausirytmin mukaan, kuvailee TTL:n tutkimusprofessori Jaana Laitinen.

Kyselyn perusteella alkoholin käyttö joko pysyi ennallaan tai vähentyi etätöiden myltä. 21 prosenttia arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen, 77 prosenttia arvioi sen pysyneen ennallaan. Alle 50-vuotiaista alkoholin käyttöä kertoi vähentäneensä vielä useampi eli joka neljäs.

Asiantuntijatyötä tekevien liikkumiseen ja syömiseen etätyöllä oli sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia arveli ravintonsa pysyneen ennallaan, 24 arvioi sen parantuneen ja 18 prosenttia puolestaan heikentyneen. Liikuntaa lisäsi 33 prosenttia vastaajista ja 25 prosenttia puolestaan vähensi sitä, 40 prosenttia arvioi tilanteen pysyneen ennallaan.