Tutkimus: Kaikkien perheiden toimeentulo ei riitä lasten hyvinvointiin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tuoreessa Pelastakaa Lapset ry:n tekemässä kyselyssä selvitettiin perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin. Tulosten perusteella vähävaraisuus ja vähemmistöön kuuluminen heikentävät lasten turvallisuuden tunnetta.

Matalatuloisten perheiden lapsista 60 prosenttia kokee, että perheen menojen kattamisessa on vähintään pieniä vaikeuksia, kun taas hyvätuloisten perheiden lapsista vain kaksi prosenttia koki samaa. Yksinhuoltajaperheissä lähes kolmannes lapsista koki menojen kattamisen vaikeaksi. Lasten mukaan heillä ei ole mahdollisuutta lomamatkaan, omaan tietokoneeseen tai mahdollisuutta käydä elokuvissa tai konserteissa. Perheillä ei ole varaa edes lastensa harrastuksiin.

Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 1.102 iältään 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta. Viidesosa heistä auttaa perhettään taloudellisesti.

– Perheen pärjäämisestä murehtiminen voi olla lapselle henkisesti kuormittavaa. Lapsen taakkaa saattaa osaltaan lisätä myös taloudellisen tilanteen aiheuttama huoli ja häpeä. Vastauksista kävi ilmi, että moni lapsi on perillä perheen tulotasosta ja ymmärtää hyvin, mihin perheen rahat riittävät, kertoo lapsiköyhyysasiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä.