Turkuun suunnitellaan ratikkaa – kulkisi välillä Satama-Kauppatori-Varissuo

Matkailu · Terhi Piiroinen

Turun kaupunki laatii parhaillaan raitiotien yleissuunnitelmaa välille Satama-Kauppatori-Varissuo. Nyt on ryhdytty laatimaan raitiotielinjan suunnittelukäsikirjaa. Tarkoituksena on, että ratikka kulkee kauniiden maisemien ja puistojen läpi.

– Suunnittelukäsikirjan laadintaa ohjaavat kaupungin asettamat tavoitteet, joissa korostuvat kestävä kaupunkirakenne, liikkumisen sujuvuus ja houkuttelevuus sekä asukkaiden viihtyisyys ja hyvinvointi, hankkeen parista kerrotaan.

Ihmiset ovat päässeet kertomaan oman mielipiteensä asiaan. Turkulaiset pitivät tärkeänä, että kaupungin eri osien tunnusomaiset piirteet näkyvät raitiotielinjalla. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että raitiotien varren kaupunkitilassa on paljon vehreyttä ja vihreyttä. Turun tuomiokirkon edustalla kulkevalla osuudella korostui alueen historiallisen ilmeen kunnioittaminen.

– Selkeää opastusta ja pyöräpysäköintimahdollisuutta raitiotiepysäkkien läheisyydessä pidettiin tärkeänä.

Raitiotien yleissuunnitelma laadinta jatkuu ja kevättalvella kaupunkilaiset pääsevät jälleen osallistumaan yleissuunnitelman laadintaan ja kommentoimaan alustavia suunnitelmia. Yleissuunnitelman on määrä valmistua loppukeväästä 2022, minkä jälkeen päätetään toteutussuunnitelmien laatimisesta. Yleis- ja toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen Turun kaupunginvaltuusto voi päättää raitiotien rakentamisesta.