Sitran selvitys: Suomen lainsäädäntötapa puutteellinen – kansan ääntä ei kuulla

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tulevaisuuden ja hyvinvoinnin tutkimiseen erikoistunut Sitra on selvittänyt suomalaista lainsäädäntöprosessia. Tulokset eivät ole mairittelevia demokratian lippulaivamaalle, eli Suomelle. Maahan kaivataan lisää läpinäkyvyyttä sekä kansan osallistamista päätöksentekoon.

– Lainvalmistelun laatua on arvosteltu vuosikymmenet. Kehittämiskohteena on ollut lähinnä lainvalmistelu, ei kokonaisprosessi ja sen johtaminen. Kokonaisuutta ei juuri johdeta ja siksi myös sen kehittäminen on puutteellista, sanoo selvitystyötä johtanut entinen ministeri ja kansanedustaja, nykyinen Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman.

Selvisi, että kokonaisnäkymää ministeriöiden, valtioneuvoston ja eduskunnan prosesseihin ei ole. Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta olennaista olisi ajantasainen ja luotettava tieto lainsäädäntöprosessin etenemisestä. Nyt tiedon saatavuus ja laatu vaihtelevat paljon – ja osa datasta ei ole ollenkaan julkista.

– Nykyinen prosessi ei ole riittävän läpinäkyvä eikä tarjoa kansalaisille oikea-aikaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Niitä tulee perustuslainkin edellyttämällä tavalla edistää lisäämällä lainsäädäntöprosessin avoimuutta. Kansalaisaloitekin kaipaa uudistamista, sillä se sijoittuu nyt päätöksentekovaiheeseen, ei varsinaiseen aloitevaiheeseen, Backman sanoo.